Srážkoměry

Srážkoměr je přístroj používaný v meteorologii a hydrologii k měření srážkových úhrnů. Rozlišujeme hned několik druhů srážkoměrů: ombrometr, ombrograf, člunkové srážkoměry.

Žádné zboží se zde nenachází. Doporučujeme zrušit filtraci.

Prodávané značky

Kalibrace měřící techniky

Potřebujete kalibrační list k výrobku?

Zajistíme kalibraci měřidel